PRODUCTION


Med egna företag i Europa och Asien erbjuder GPM International hög flexibilitet till ett konkurrenskraftigt pris.
Mångfalden av produkter tillverkas i egen regi eller i samarbete med strategiska partners i hela Asien med ett
joint venture som underlag. GPM International äger verktyg och delvis egna maskiner för att säkerställa
flexibilitet och kvalitet.

 

 

 

I KinasPå förpackningsanläggningar I Kina samlar GPM International all last och tar hand om kvalitetskontroll och montering.
Med egna designers, ingenjörer och vissa externa specialister (i Europa och Asien) möjliggör GPM International
att man kan omvandla individuella behov i slutprodukter på ett bra och snabbt sätt.
Genom egna tryckerier och blisterproduktion kan förpackningen anpassas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.
GPM International förfogar över faciliteter för produktion för blisterförpackning samt boxförpackning.