GPM International är tillverkare av kabel-koncepter och relaterade produkter. Med sitt huvudkontor i Geleen
(Nederländerna), ett export kontor i Hongkong och tillverkning och förpackning i Kina är bolaget verksamt både
på den europeiska marknaden och utomlands.

 

 


15 års erfarenhet inom produktion och utveckling av kabel-koncepter garanterar en hög kvalitet och specifika kunskaper
som uppfyller alla dina krav. Leveranserna kan göras från Europa och direkt från Kina. Out of Stock leveranser
är också möjliga.
Ett väl genomtänkt kabel-koncept ökar omsättningen och marginal och stärker din konkurrenskraft. Därför erbjuder
GPM International ett brett utbud av produkter och unika private label möjligheter.